Течниот нафтен гас – веднаш достапно решение за намалување на штетните гасови од возилата

Транспортот учествува со една четвртина во вкупната емисија на стакленички гасови во Европската Унија (ЕУ) и Европскиот зелен договор предвидува нивно намалување за 90 проценти до...