Авторките на дигиталниот учебник по историја: Учење преку примери од секојдневието на децата

Првиот дигитален учебник по историја и општество за четврто одделение. Материјалот за учење по предметот историја и општество за четврто одделение којшто е во дигитална форма...

МОН: Првиот дигитален учебник по математика е инклузивен, го јакне натпреварувачкиот дух и тимската работа

Внесена е иновација во приодите за учење математика во функција на остварување повисоки постигања на учениците и зголемување на функционалната писменост по математика, велат авторите на...

Учебникот по Социологија ќе се повлекува-прашањето за одговoрноста останува

По бурните реакции од јавноста, од МОН најавија дека во планот на Педагошката служба за ревизија на учебниците е и „Социологијата“ за втора година средно образование и до почетокот на учебната 2020/2021 неговата содржина ќе биде соодветно измената