Климатските промени во винопроизводството: новиот предизвик со кој мора да научиме да се справуваме

Во Скопје се подготвува првата национална конференција посветена на климатските промени во контекст на винопроизводството во земјава. Премиерното издание на конференцијата ќе се одржи под насловот...