Во Скопје се подготвува првата национална конференција посветена на климатските промени во контекст на винопроизводството во земјава. Премиерното издание на конференцијата ќе се одржи под насловот „Влијанието на климатските промени во винопроизводството“ на 16 ноември во Скопје, организаран од Здружението на вински консултанти и едукатори „Калемење“ овозможен преку поддршката на амбасадата на Словачка во Скопје во рамки на програмата на Slovak Aid.

Собирајќи на едно место педесетина енолози, винари, лозари и експерти од академската фела, конференцијата има за цел да отвори дискусија околу социо-економските импликации кои ги претрпува производството на вино под влијание на климатските промени и изнаоѓање на можности за успешно справување со нив во иднина.

Винската индустрија на глобално ниво е една од областите кои се најмногу погодени од климатските промени, заради директното влијание на растот на лозата и понатамошниот процес на производството на виното. Имајќи предвид дека Македонија се соочува со последици од климатските услови, конференцијата ќе се осврне на процесот на спречување на ефектите од климатските промени во лозјето и во производството на вино.

„Додека како човештво се обидуваме да најдеме долгорочни решенија за справување со климатските промени, истовремено мораме да изнајдеме начини и да креираме механизми кои ќе овозможат релативно нормално функционирање во новосоздадените услови. И покрај неоптималните услови поттикнати од климатските промени, нашата земја нуди огромен потенцијал за развој на винската култура и во полето на лозарството и винарството, па оттука и идејата и мотивацијата за еден ваков настан: да научиме едни од други како она што го работиме да го работиме уште подобро креирајќи подобри услови за целата винска индустирија“, вели Ивана Симјановска, претседателка на здружението „Калемење“.