Виртуелниот свет на оваа власт

Пижами болните сами мора да си донесат инаку ќе останат голи. Столчињата се искршени. Нема каде да седне некој што бдее над својот тешко болен близок, а нема доволно медицински сестри да го прават тоа.Во кој свет живееме ние? Во реалниот или во виртуелниот кој ни го сервира оваа власт?