Физичкото дистанцирање да не го попречи социјалното дружење

Стручните лица од Клиниката за психијатрија, кои работат на поддршката на граѓаните, потенцираат дека физичката изолација не треба да се идентификува со социјалното дистанцирање и оти и во оваа ситуација треба да се пронајдат креативни и практични решенија за дружење и за лесни физички активности во моментите кога воведените мерки го дозволуваат тоа