Емисија ЈАВНО: Македонската енергија е на небото, не под земја

Во Македонија, земја со повеќе од 250 сончеви денови во годината, енергијата кај нас повеќе не е под земја. Тaa e на небото. НОВА дознава дека проект за термо соларна централа за Македонија веќе постои. Засега само на хартија.