Загадениот воздух предизвикува над 30.000 предвремени смртни случаи и го намалува животниот век за една година во регионот на Западен Балкан

Студиите покажуваат дека само електраните на јаглен во Западен Балкан предизвикуваат економска штета која се движи помеѓу 1,2 и 3,4 милијарди евра годишно за трошоците за...