Што треба да направи новата влада за ја задржи препораката за членство; кои се клучните препораки од извештајот на Прибе којшто подоцна беше основа за Пржинскито договор; како да се реформираат УБК, Антикорупциската, судството, независните регулатори. НОВА ви подготви едноставно двеминутно видео кое поминува низ клучните проблеми регистрирани од Прибе.

Монтажа: Божидар Јовановиќ

Графика: Елена Митревска Цуцковска