Директорот на ОТА, Зоран Ангеловски во интервју за МИА вели дека е задоволен од начинот на кој функционира Оперативно-техничката агенција (ОТА), за која нагласува дека е основана со цел да оневозможи каква било злоупотреба на мерката следење на електронските комуникации. Тој истакнува дека не постои можност повторно да ни се случат „бомби“ или „Големото уво“.

ОТА обезбедува техничка поврзаност помеѓу операторите и овластените органи, пришто потребно е да се нагласи дека ОТА не поседува техничка можност за пристап до содржината на следената комуникација, што значи дека ОТА не прислушува.

Техничката поврзаност се обезбедува исклучиво врз основа на судска наредба заради спроведување на следењето на комуникациите во согласност со Законот за следење на комуникациите, односно ОТА постапува само врз основа на добиена судска наредба“, појаснува Ангеловски.

„Сакам да истакнам дека ОТА подлежи на многу контроли во кои се вбројуваат: Собранието на Република Северна Македонија, Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, Дирекцијата за заштита на лични податоци, Народниот правобранител на Република Северна Македонија, Советот за граѓанска контрола, судовите и Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, поради што можноста за противзаконско работење на ОТА е сведена на минимум“, вели директорот.

На прашањето во колку случаи во 2019 година ОТА технички посредувала во активирање на мерката за следење на комуникациите и дали дел биле по барање на СЈО, директорот вели:

„Во 2019 година заклучно со септември, ОТА технички посредувала во активирање на мерката за следење на комуникациите во вкупно 369 случаи“, истакна директорот на ОТА.

Имено, ОТА не прави никаква разлика од кого потекнува барањето за следење на комуникациите, важно е да постои соодветна судска наредба. Дали барањето потекнува од Бирото за јавна безбедност, Агенцијата за национална безбедност или кој било друг овластен орган, за ОТА не игра никаква улога, вели директорот Ангеловски.