Активистите Ирена Цветковиќ и Петрит Сарачини за и против: Која била навистина Мајка Тереза,  за нејзините дела, за сите контраверзи околу финансиската нетранспарентност на донациите кои ги добивала, дали била финансирана од диктатори и дали пружала медицинска нега или го величела  страдањето.