Колку апликации за дискриминација имаат пристигнато во Европскиот суд за човекови права од земјава? Оваа дилема се отвори по посетата на првиот човек на Европскиот суд за човекови права на земјава, Роберт Спано. По различните информации во некои медиуми дека станува збор за над 300 апликации, информација пласирано по петочната прес-конференцијата на судијата Спано, од Европскиот Суд за човекови права, испратија податоци според кои во земјава нема над 300, туку само 10 апликации за дискриминација.
– Вкупниот број на тековни предмети против Северна Македонија распоредени на соодветна судиска формација во моментов изнесува 315 предмети. Десет од тие предмети се однесуваат, пред сè, на наводна повреда на принципот на забрана на дискриминација предвиден во членот 14 на Конвенцијата и/или во членот 1 од Протоколот бр. 12 кон Конвенцијата. Девет од тие предмети се комуницирани до Владата на Северна Македонија, известуваат од Европскиот суд за човекови права во Стразбур.