Новинарите и невладините организации кои работат на истражувања поврзани со корупцијата и владеењето на правото од денеска имаат нова алатка која ќе им помогне во сториите и анализите. GetData  ги систематизира поважните јавно достапни бази на податоци, како и други методи преку кои може да се дојде до јавни информации кои можат да им бидат од корист на истражувачите.

Проектот Медиа платформа за застапување кој го спроведува граѓанската асоцијација „МОСТ“, а во чии рамки е произведена и оваа алатка во партнерство со порталот НОВАТВ кој ги обезбеди човечките капацити и искуства во сферата на истражувачкото новинарство, освен што на новинарите и граѓанските организации ќе им помага практично обезбедувајќи алатки, обуки и финансиска поддршка, има за цел да обезбеди синергија во активностите помеѓу НВО сектрот и медиумите со цел иницирање на ефикасно спроведување на реформите во сферата на владеењето на правото и антикорупцијата.

Во оваа секција од Getdata ( www.getdata.mk )сакаме да ги поттикнеме новинарите да ги користат ресурсите на невладините организации во своите истражувања, но исто така, да го ги поттикнеме и организациите активноо да ги следат новинарските истражувања и да обезбедат дополнителни акции во рамки на нивните делувања со цел обезбедување правни развршници на случаите кои биле откриени и помагање на граѓаните да обезбедат правда.

Оваа нова алатка денеска официјално е промовирана во ЕУ Инфо Центар и веќе е достапна на интернет.