Како да се ублажи хиперпродукцијата на нови дипломирани стоматолози, проблем со кој се соочува државата. Што со студентите кои завршиле надвор од државата, има ли одлив на млади стоматолози во странство. За тоа како одредени градови се оставени без стоматолози од разни специјалности и зошто специјалисти работат како општи стоматолози. За ова во ПРОЦЕС говори др. Марјан Денковски, претседател на Стоматолошката комора на РМ.