Јадро, асоцијацијата на независната културна сцена, по анализата на објавените резултати од конкурсот за финансирање на проекти од областа на културата, ја соопшти својата реакција за годишната програма за остварување на националниот интерес во 2013 година. Според Јадро:
1. Нема јасни критериуми според кои одредени проекти се прогласуваат за содржини од национален интерес а други не
2. Нема образложение, аргументирано согласно критериумите за добиените и за одбиените проекти;
3. Финансиска нетранспарентност;
4. Немање прецизни, достапни и видливи информации во однос на комисиите (надворешните и внатрешните членови) кои одлучуваат;
5. Присутност на самото Министерство за култура како имплементатор на проекти и добитник на средства за реализација на истите;
“Годинава најмногу е воочлива тенденцијата која е погубна за развојот на културната продукција во Македонија. Се збаележува огромна расцепканост и не стратешки основана поддршка на мноштво уметници, културни работници, институции, сите ставени речиси во ист кош без да се направи сублимација според јасни и специфични критериуми. Ваквата културна политика упатува на калкулантски манир правејќи обид да се задоволат што повеќе актери на културната сцена“, велат од Јадро
Иако резултатите се јавно објавени, никако не е јасно што всушност ќе се финансира.

Еден месец по објавувањето на резултатите никој не располага со детали околу добиените средства. Оние што се одбиени, имаат образложенија кои се засноваат на критериуми кои не биле претходно никаде наведени, запишани или пак зацртани.

„Согласно законот за култура, од член 64, 65 и 66, најголемата моќ на одлучување е сконцентрирана во министерот за култура, кој според препорака на експертските тела ја носи конечната одлука во валоризацијата на проектите. Со овој метод на функционирање на Министерството сметаме дека не постои никаква транспарентснот при трошењето на јавните пари бидејќи Министерството никогаш јавно не ги објавува сумите. Со оглед на ова, отворено прашуваме дали јавните пари се трошат тајно и дали годишната програма на Министерството навистина ја исполнува?“ – прашуваат од ЈАДРО

Како Асоцијација на независната културна сцена, бараат да се направи категоризација на конкурсите и поделба средствата за јавните локалните и независните институии
Од ЈАДРО потенцираат и дека здруженијата на граѓани како и интердисциплинарните проекти кои се во сферата на независниот културен сектор, се најзапсотавениот и најнетранспарентно третираниот дел од програмата на Министерството за култура.

„Сосема е нејасно како се одлучува по овие проекти, кој одлучува и колкави буџетски ставки се одвојуваат?“
ЈАДРО повикува на јавен дијалог помеѓу сите надлежни, стручни и заинтересирани страни, за отпочнување на процес во кој ќе се дојде до решенија во полза на културата во Македонија.