Анализата на геномите на 110 растенија од целиот свет, покажала дека канабисот бил припитомен во северо-западна Кина пред околу 12.000 години. Ова потврдува дека канабисот е една од најстарите култивирани растенија, вели Лука Фумагали од Универзитетот во Лозана во Швајцарија.

-Тоа е повеќенаменско растение. Се експлоатира за растителни влакна, храна и масло, како и за медицински и рекреативни цели.

Само пред околу 4.000 години, сугерира студијата, земјоделците започнале да одгледуваат различни видови за производство на лекови или влакна.

Малку е познато за припитомувањето на канабис сатива, затоа што е тешко да се добие широк спектар на различни видови од целиот свет потребни за генетски студии. „Не можете само да одите и да собирате примероци, со тоа сигурно одите во затвор“, вели Фумагали.

Многу извори сугерираат дека канабисот потекнува од централна Азија, бидејќи многу видови растат диво во регионот. Но, тоа расте лесно каде било, вели тој. „Затоа се нарекува трева“.

Фумагали работеше со истражувачи ширум светот за да ги собере секвенците на околу 80 различни видови од растението канабис, одгледувани од земјоделци или кои растат на диво. Тимот исто така вклучи 30 претходно секвенционирани геноми во анализата.

Оригинлниот див предок на канабисот се чини дека е истребен но, она што расте во северозападна Кина се неговите најблиски роднини , смета тимот кој го направи геномскотпо датирање и утврди дека канабисот е култивирано растение уште пред 12.000 години. Заова постоеле ,многу археолопшки докази вклучувајќи ја и грнчаријата со ознаки на кабел од коноп кои се појавуваат и сега.

Тимот идентификуваше многу генетски промени што ги донесе селективното размножување од страна на земјоделците. На пример, соевите со коноп одгледувани за производство на влакна имаат неколку мутации што го инхибираат разгранувањето. Овие растенија растат повисоки и имаат повеќе влакна во главното стебло.Спротивно на тоа, соединенијата одгледувани за производство на лекови имаат мутации кои го зголемуваат разгранувањето, што резултира во кратки растенија со повеќе цвеќиња. Ова го максимизира производството на смола. Соединенијата на лекови, исто така, имаат многу други мутации кои го зголемуваат производството на тетрахидроканабинол или ТХЦ, главната психоактивна супстанција.Конопот бил важна култура до пред околу еден век, вели Фумагали, но опаднал поради развојот на синтетички влакна како најлон.

Сега повторно се појави интересот за канабис за производство на влакна и за медицински и рекреативни цели, со се поголем број земји кои го декриминализираат поседувањето или одгледувањето марихуана. Наодите на тимот ќе им помогнат на одгледувачите да ги оптимизираат видовите за различни намени.