Поранешното раководство на Студенсткиот парламент под водство на Кирил Спировски потрошилo илјадници евра, а за дел од парите нема покритие, открива Државниот ревизор. Предмет на ревизија е финансиското работење на Филозофскиот факултет во Скопје во 2015 година, а опфатена е и работата на Студентскиот парламент.

Според наодите на ревизорите, во 2015 на Студентскиот парламент му се исплатени средства во вкупен износ од 803.000 денари или  13.000 евра. Но, нема евиденција каде се потрошени 96.000 денари (1.500 евра), од кои биле исплатени хонорари и истите се ненаменски потрошени, заклучува Државниот ревизор.

 

За сметководство биле издвоени 41.000 денари, за кои неведува ревизорот, не е јасно за која цел се направени.  Од парите наменети за манифестацијата Отворен ден, биле исплатени средства за репрезентација и за технички услуги и забава, иако немало спроведено постапка за јавна набавка. А, за потрошени средства во износ од 58 илјади денари нема фактури и документи.

Извештајот бил разгледан од Деканската управа, по што е донесен заклучок дека е усвоен и се задолжува претходноро раководство да ги врати сите ненаменски потрошените пари, и со нив Студентскиот парламент да ги финансира активностите во 2016 година. Новото раководство доставило барање до Кирил Спировски за да врати 93.000 денари и да достави документација и фактури за потрошени 58 илјади денари, но заклучно со април годинава  денот парите се уште не биле вратени.

 

За раскалашеното однесување на Спировски и неговите соработници лани во септември обелодени и Студентскиот пленум. Кои обелоденија дека огромни суми од буџетот на Студентскиот парламент се потрошени за телефонски сметки, забави, авионски карти и за плати на луѓе со истечен мандат, или чии функции не постојат според статутот на организацијата, стои во финансискиот извештај за 2014-2015 година, кој го објави Студентскиот пленум.

Средствата што ги добива СПУКИМ доаѓаат од буџетот на државата, од донации и од универзитетот, но најголем процент од средствата доаѓаат од студентите.

Според извештајот на пленумот, во 2014/2015 година, СПУКИМ располагал со 2.650.000 денари, од кои 136.676 денари биле потрошени за в.д. претседателот Кирил Спировски, чиј мандат во тој период е истечен. Дополнително, плата земал и потпретседателот, кој како што нагласуваат од Пленумот, таква функција не постои во статутот на организацијата, односно фиктивно лице земало редовна плата.