За тоа како работодавците ги отпуштаат од работа поради нивното нарушување, како се принудени да шверцуваат лекови од странство бидејќи тука ги нема, продаваат имот и не се осудуваат да бараат донации бидејќи се обележани и дискриминирани, во ПРОЦЕС зборува Деан Бунески од здружението за епилепсија „Македонија“.