Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите од Северна Македонија заедно со Националниот музеј во Кикинда и Роднокрајниот музеј Књажевац  од Република Србија и Роднокрајниот музеј Високо во Босна и Херцеговина е дел од регионален проект кој се спроведува во тековнава и наредната 2022 година, дизајниран да ја подобри пристапноста до музејските програми и активности за лицата со попреченост.

Од Фондот на холокаустот на евреите од Македонија информираат дека оваа регионална иницијатива е иницирана од Милена Милошевиќ Мициќ, музејски советник и историчар на уметност од Роднокрајниот музеј Књажевац, во соработка со колеги од Битола и Сараево.

Проектот ќе се реализира преку низа активности, а првиот чекор за подобрување на пристапноста на музејот е идентификација на постоечките бариери кои стојат на патот за вклучување на лицата со попреченост во музејските програми и активности. Покрај подготовката на студија за пристапност за секој од четирите музеи, проектот ги вклучува и следните активности: обука и размена на искуства, изработка на дигитални елементи, како што се QR кодови, изработка на аудио-видео материјали со толкување на мајчин јазик, англиски и знаковен јазик, изработка на тактилни елементи за лица со оштетен вид и слепи лица.

Меѓу активностите што ќе се спроведат се и изработка на материјали на Брајово писмо за толкување на музејски збирки, набавка на дидактички помагала и играчки, подготовка и изработка на веб-страница со интерактивна мапа на музеи на Балканот, изработка на 3Д модели на предмети од музејски збирки, набавка на опрема (по два таблети со слушалки за секој музеј учесник) и организација на меѓународна обука (вебинар).

Сите проектни активности ќе се реализираат во соработка со експерти од четирите партнерски музеи и претставници на здруженија на лица со попреченост. Тимот на проектот се состои од четири музеи, членови на Балканската музеска мрежа: Аида Вежиќ, Аида Миа Брулисауер, Ирена Ружин и Милена Милошевиќ Мициќ.

-Многу сум среќна што преку овој проект ќе имам можност да го споделам моето искуство и знаење што ги стекнав како член на Балканската група за пристапност на музеите. Веќе пет години правам студии за пристапност на музеите низ целиот регион, а ја имав привилегијата да учам од најдобрите во оваа област, изјави членката на тимот Ирена Ружин од Битола.

Проектот „Подобрување на пристапноста на музеите на Балканот за лицата со попреченост“ (Making Balkans Museums More Accessible to Лица со посебни потреби) е финансиран од Амбасадата на САД во Белград, преку Програмата за мали грантови за алумни. Проектот се спроведува во партнерство со Балканската музејска мрежа.