„Достапноста и отвореноста на полициските службеници до сите граѓани, а тоа особено важи за локалните заедници, секогаш и секаде, е од примарно значење за нас. Прво, заради поефикасно остварување на полициските работни задачи, а уште повеќе и заради една поблиска соработка меѓу полицијата и граѓаните, во интерес на поголема безбедност и сигурност на граѓаните во заедницата“, ова меѓу другото го истакна министерот Спасовски на денешната промоција на уште една Канцеларија за превенција во Општина Илинден, што ќе функционира при Полициското одделение Петровец, во рамки на Секторот за внатрешни работи Скопје, заедно со градоначалникот Жика Стојановски, во присуство на директорот на БЈБ Сашо Тасевски и раководството на СВР Скопје. Целта е во тесна соработка со локалните власти, со Локалниот совет за превенција, оваа Канцеларија за превенција да биде дополнителен инпут во продлабочувањето на меѓусебната комуникација и доверба, а во насока на превентивно детектирање на сите оние проблеми што од аспект на полициските надлежности ги засегаат сите жители на територијата на оваа локална самоуправа.

Во оваа Канцеларија за превенција, како што впрочем, тоа е случај и со сите останати канцеларии од овој вид низ многуте локални самоуправи во државата, ќе има непосреден контакт на полициските службеници и граѓаните , а преку веб страната на Општина Илинден граѓаните ќе може да се информираат за планираните теми и времето на реализирање на активностите и начинот и работното време на Канцеларијата за превенција.

„Од суштинска важност за нас е преку ваквото полициско работење во заедницата да оствариме поголема граѓанска инклузивност во посочувањето на проблемите, во одредувањето на приоритети и на средства за нивно ефикасно решавање. Сите заеднички треба да ги охрабриме граѓаните, полицијата да ја гледаат како кредибилен партнер во решавање на одредени проблеми во нивната заедница“, рече министерот Спасовски.

Градоначалникот на Општина Илинден, Жика Стојановски изрази благодарност за отворањето на Канцеларијата која ќе биде гаранција за општата безбедност на граѓаните од општина Илинден.