На Клиниката за онкологија веќе нема листи за чекање за лекови, ниту за зрачна терапија, а бројот на заболени постојано се зголемува. За нив, од јуни годинава за првпат се обезбедени 30 нови иновативни биолошки лекови кои овозможуваат излекување или продолжување на животот. Оваа набавка ќе овозможи пациентите со прогресивни форми на рак да бидат обезбедени со современа биолошка, таргетирана и имунолошка терапија за наредните две години, вели директорот, спец. др. Нино Васев.

„Седум пациентки кои што требаше да се лекуваат во Виена, се вратија и тука ја примаат терапијата. Имаме нови лекови кои порано не сме можеле да замислиме да ги имаме. Со оваа терапија имаме случаи на потполно исчезнување на рак на бели дробови, голем успех кај меланомот каде што просекот на живот е зголемен, обезбедени се 7 нови лекови за рак на дојка, лекови за карцином на црн дроб и слично.Благодарни сме на Министерството и на Фондот за здравство кои овозможија биолошките лекови да се набават бидејќи не се на позитивната листа на лекови “, изјави др. Васев на денешниот брифинг со новинарите.

Тој вели дека овие современи инвативни лекови кои не се на позитивната листа, Клиниката ги обезбедила со сопствени средства, дел од приватните пациенти и дел од донации.

Вкупниот трошок за овие лекови изнесува 5 милини евра. За наредната година помош очекуваат и од ФЗОМ.

“Онкологијата драстично се измени последните години, и оваа терапија е одговор на тие промени. Иновативната биолошка, моноклонална и таргет терапија е наменете за сите пациенти кои имаат потреба од лекување со ваков тип терапија. Станува збор за 30 нови биолошки лекови кои се исклучително скапи, а успеавме да ги обезбедиме за најголемиот број пациенти кои се со хемато-онколошки малигнитети. Досега оваа терапија беше достапна само за органичен број пациенти или пак набавувана со прекини, сега е веќе достапна за сите пациенти на кои им е неопходна. Овие лекови делуваат така што поттикнуваат малигното заболување да се трансформира во хронично со кое пациентите ќе може да живеат како со секое друго хронично заболување. На тој начин терапијата го продолжува, но уште и го подобрува и квалитетот на животот”, рече директорот Васев.

Тој нагласи дека сега постојат многу прецизни дијагностички анализи како геномското профилирање на туморите, со кои прецизно се одредува дали одреден пациентот ќе има полза од одредена таргетирана и биолошка терапија, за да може полесно да се насочи и модифицира третманот. Терапијата може да ја примаат само оние болни од рак кај кои болеста напреднала, а рецепторите се позитивни. Кај оние што се негативни нема никаков ефект.

Воведувањето на биолошката терапија значи и заштеда на средствата од лекувањето на пациентите во странство. Во 2018 година, кога се уште не беше воведена оваа терапија, само 1,45% од заболените започнале третман со биолошки лекови.

На Клиниката за онкологија и радиотерапија изминатава година се регистрирани 5400 новозаболени. Кај најголем број од ново-дијагностицираните бил откриен рак на дојка, хематолошки и рак на бели дробови. Заболувањето најчесто е откриено во 2 фаза.

Минатата година во Македонија се регистрирани 9.642 новозаболени лица со малигна неоплазма, од кои 72 се деца.

Терапијата е потполно бесплатна за сите пациенти. Според, Васев олеснета е и процедурата за добивање на лековите од што корист најмногу имаат пациентите.

„Кога има лек пациентот е среќен, кога нема си дома разочаран“, вели др. Васев.

Оваа, биолошка или иновативна терапија ја користат од 250 до 350 во зависност од потребите, но проширувањето не е ограничено, а лекови има колку што е потребно.

Тој нагласи дека веќе 2, 5 години лековите доѓаат директно од производителите, а паралелениот увоз е регулиран со задолжителен сертификат од производителот.