Рентген-машина може да го промени начинот на кој сте мислеле за минатото. Научниците откриваат слики под слики и книги во книги.