Анима Мунди со обвинувања кон вработените за нехуман третман и угинување на повеќе животни во Зоолошката градина. Од таму се правдаат -виновни се несовесните посетители.

Како да се заштитат животните? Што треба да се смени во концептот на Зоолошка градина? Зошто Град Скопје ги скрати парите за одржување и заштита на животните? Во ПРОЦЕС, жестока дебата меѓу Дане Кузманоски портпарол на Зоолошката градина и Столе Велковски од Анима Мунди.