Европа е во паника. Во Франција од овој хормонски препарат починале пет девојчиња, а во Хрватска девојка одвај преживела, откако лекот и предизикал тробмоза. Иако Француската агенција за храна и лекови го забрани, македонските здравствени власти немаат намера да го испитуваат лекот бидејќи досга не било пријавено несакано дејство од него.

Кај нас овој препарат се дава кај девојчиња кои имаат хормонски промени или мозолчиња по лицето. Фармаколозите велат дека треба се препишува исклучиво за таа намена , не и како средство за контрацепција поради долготрајната примена и ризикот од појава на тромбоза

-Во упатството на лекот прва работа која што стои е дека лекот може да предизика венска или артериска тромбоза. Од тие причини лекарите треба да го имаат тоа во предвид и внимателнно да го даваат лекот, само во ситуации кога е неопходен изјави за НОВА Никола Лабачевски директор на Институтот за Фармакологија.

Во Хрватска, девојка одвај преживеала по тромбозата која ја добила на десната рака. И таа го употребувала лекот заради мозолчињата на лицето, цели шест месеци. Македонските власти не се вознемирени поради ова и сметаат дека причината за примена на лекот некогаш е поголема од ризикот кој што тој го носи со себе.