Во врска со објавените информации за работењето на екс директорите на Универзитетската клиника за детски болести, медицински директор Аспазија Софијанова и организациониот директор Мемеди Аљадин, ја известуваме јавноста дека е во тек вонредна ревизија на досегашното работењето во различни домени меѓу кои и исплата на плати и надоместоци на плата, дежурства и надоместоци за прекувремена работа, соопшти попладнево Клиниката.

„По завршување на предметните ревизии и соодветните постапки Универзитетската клиника за детски болести во целост ќе ги побара неосновано исплатените средства утврдени од страна на надлежните институции“, се наведува во соопштението.

„Воедно ја информираме јавност дека доброволното враќање од страна на екс директорката  на клиниката Аспазија Софијанова на неосновано стекнатите надоместоци на име дежурства не ја ослободува истата од одговорноста пред законот и надлежните институции“, велат од Клиниката.

Во соопштението се додава и дека поради необезбедената согласност за организација на работа во дежурства за 2021 и 2022 година од страна на претходното раководство, сегашниот менаџмент не беше во можност да изврши исплата за месец 10-ти 2022 година на вработените. Исплата на дежурства за вработените за 10-ти месец ќе се изврши веднаш по добивање на потребната согласност.