Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска учествуваше на  Вториот состанок на Опсерваторијата за безбедност на патиштата на Западeн Балкан, под наслов „Улогата на агенцијата за безбедност во соoбраќајот и важноста на веродостојни и доверливи податоци во креирањето политики“.

Министерот Спасовски се обрати на панелот за високи претставници на институциите на тема: „Во поддршка на втората декада – акција за безбедност на патиштата и визијата за нула жртви“, заедно со министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и шефот за соработка при делегацијата на Европската Унија во нашата земја Стефен Худолин.

Брзината е еден од главните проблеми за безбедноста на сообраќајот во светот. Постои силна поврзаност помеѓу брзината и бројот на сообраќајни несреќи, како и тежината на последиците од сообраќајните незгоди.

Министерот Спасовски се осврна на ефективноста на мерките за ограничување на брзината и начинот на кој МВР во изминатиов период работи на нивна примена и во своето обраќање рече:

„Министерството за внатрешни работи уште од 2018 година наваму драстично ги засили мерките и активностите во делот на безбедноста на сообраќајот на патиштата, пред сѐ во поглед на оперативното делување на сообраќајната полиција во сите организациони полициски единици. Тие нормативно-репресивни механизми беа и се насочени и кон прекршокот на брзо возење кој е еден од клучните фактори, поточно причинители на сообраќајните незгоди со  потешки и фатални последици“.

Министерот Спасовски појасни дека од страна на полициските службеници при редовното работење и спроведените контроли, во периодот од почетокот на годинава заклучно со 31 октомври регистрирани се 166.853 прекршоци, што претставува тренд на зголемување за 70% во споредба со истиот период од 2020 година, а пак за 80% се зголемени барањата за поднесување прекршочна постапка –  51.306 барања. Како најчести прекршоци, пак, за кои се поднесени овие барања се издвојуваат брзото возење, управувањето без возачка дозвола и употребата на нерегистрирани возила.

„Се разбира, вака динамизираните полициски активности даваат резултати изразени, пред сѐ, преку намалувањето на бројот на сообраќајни несреќи со фатални последици, што покажува дека сме на вистинскиот пат“, потенцираше министерот Спасовски.

Министерот Спасовски истакна дека МВР, исто така, засилено работи и на техничко надградување на сообраќајната контрола, особено во поглед на пречекорувањето на пропишаната брзина на движење, преку набавка и користење на новите рачни радари „ласер кам 4“, опремени со уреди за ноќно снимање, а со цел подобрување на ефективноста на таквите мерки и воедно исклучување на човечкиот фактор и потенцираше дека во фаза на реализација е воспоставување на електронски систем за видео надзор за контрола на брзината на движење на возилата.

По прашањето на улогата на сообраќајната полиција во собирањето податоци од лице место на сообраќајните незгоди и усогласувањето на податоците со CADAS  протоколот, Спасовски ги истакна плановите за целосна дигитализација на системот и електронско поврзување  на податоците со GPS локација и поврзување со податоците од другите системи како што е здравствениот.

„Министерството за внатрешни работи во изминатиот период го реализираше првиот дел од проектот ‘Електронски записник од увид во сообраќајна незгода’, со кој се воспоставува централна, електронска евиденција на извршени увиди на сообраќајни незгоди, при што се обезбеди внесување, чување и обработка на податоците од Записникот за извршен увид на место на сообраќајната незгода“, рече Спасовски, додавајќи дека при изготвување на софтверското решение на унифицираниот Образец на Записник за извршен увид на сообраќајна незгода се пристапи и кон имплементирање на CADAS протоколот, при што беа инкорпорирани Записникот за увид на сообраќајна незгода, Прашалникот СН1 и податоците за Важните варијабли од CADAS протоколот, а стручните тимови веќе  работат на подготовка на втората фаза од проектот „Електронски записник за увид на сообраќајни несреќи“.

Спасовски најави дека во наредниот период  МВР планира да го надгради постоечкото софтверско решение за внесување на т.н. ГЕО – координати и можност за електронска размена на податоците со други институции.

На вториот состанок на Опсерваторијата за безбедност на патиштата на Западен Балкан земаа учество преставници на Меѓународната транспортна заедница, Светската банка, Европската комисија, Меѓународната автомобилска федерација и Светската здравствена организација.