Во фискалната 2013 година Светската банка во Македонија веќе има финансирано 40 проекти од најразлични видови со вкупна вредност од над 18 милиони долари, покажуваат јавно достапните податоци на Банката.

Првиот проект годинава во износ од 2,3 милиони евра се однесува на набавка на консултантски услуги за браната Луково поле, а најмногу пари се дадени за рехабилитација на локални патишта во Пелагонија за АД „Илинден“ од Струга во вредност од речиси 5 милиони долари, како и за патишта во Полог за „Бетон“ од Скопје во вредност од 2,66 милиони долари.

Над 3,5 милиони долари во две зделки се дадени за зголемување на енергетската ефикасност во јавните згради, при што градежните работи ги врши „Конструктор Рената и други доо“.

Од 2007 година Светската банка во земјава има финансирано проекти во вкупна вредност од над 250 милиони долари.