Први процедури на аблација на преткоморна фибрилација изведени на УК за Кардиологија во Скопје

Оваа револуционерна техника овозможува ослободување од преткоморната фибрилација и намалување на компликациите со процент на непосредна успешност од 95 до 99 отсто. Во периодот од 7...