ДИК: Се бришат починати лица од Избирачкиот список

Освен по основ на смрт, бришење од Избирачкиот список може да има и по основ на државјанство. Но во првите три дена од увидот во Избирачкиот список, барање за бришење од ИС по основ на државјанство немало во ниту една канцеларија на ДИК