Пехчевски: До 2030 година мора да го намалиме производството на отпад во рамки на Акцискиот план на ЕУ

Климатските промени треба да се ублажат во земјава. За тоа зошто земјава генерира толку отпад, за стратегијата како да се намали отпадот, што значи глобалната транзиција...