МФ: Висок поврат на ДДВ за фирмите, 206 милиони евра во првото полугодие и покрај корона-кризата

Како што наведуваат повратот на ДДВ кон фирмите во услови на COVID-19 кризата е од големо значење, заради зачувување на ликвидноста на стопанството, а со тоа и поттикнување и поддршка на економската активност