Сојуз на спортови на Скопје ги додели наградите „13 ноември“: Лауреати Дејан Горгиевски и Илина Арсова

Традиционално, по повод денот на ослободување на Град Скопје, Сојузот на спортови на Скопје ja доделува наградата „13 Ноември“. Годинава, на предлог на Комисија за награди...