„Фич“ го потврди задржувањето на кредитниот рејтинг на Северна Македонија на „ББ+“

Агенцијата за кредитен рејтинг „Фич“ го потврди кредитниот рејтинг на РС Македонија на „ББ+“ со негативен изглед. Агенцијата нотира добро владеење, како и кредибилна и кохерентна...