Бугарија ќе ѝ помогне на С. Македонија во подготовката на трудовото законодавство согласно со барањата на ЕУ

Бугарија ќе обезбеди експертска поддршка на Северна Македонија во подготовката на законодавството од областа на трудот и здравјето и безбедноста при работа, согласно барањата на Европската...