Милевски: Успешниот прекуграничен проект I-TOUR поврза 400.000 граѓани од Пелагонија, Лерин и Солун

Тековните трендови во туризмот бараат автентично искуство кое оди подалеку од една граница и една земја. Подобрување на севкупниот развој на прекуграничните региони Пелагонија, Лерин и...