Осигуреници наплатија 16 милиони евра, бројот на исплатени штети порасна 30 отсто

За три месеци осигурителните компании исплатија речиси 23.000 отштетни побарувања. Најголем раст на вредноста на исплатени штети за покривање медицински трошоци има кај приватното здравствено осигурување, а...