Со пропорционалниот модел со една изборна единица ќе се урне монополот на големите партии

Досега на секои парламентарни избори од 100 до 150 илјади гласови, според Донтовиот модел се прелеваа кај поголемите партии, се создаваа услови за авторитарно владеење и наместо владеење на правото, имаме целосна партизација на државните институци и целосна зависност на законодавната и судската власт од партиите