Проф. д-р Николов: Само од шумските пожари на Балканот во атмосферата оделе повеќе од 6.31 Тераграми јаглерод годишно

Едно е сигурно, пожарите направија многу големи економски и еколошки штети. Во периодот 1999-2019 просечната годишна штета од пожарите во Македонија изнесува околу 6.6 милиони евра,...