Габриел: Балканот никогаш досега не бил толку високо на ЕУ агендата

Подобро да сте целосно земја членка, отколку да имате ситуација како онаа на Бугарија и Романија со механизам на верификација кој дава впечаток дека станува збор за втора категорија европски граѓани.