На новогодишната ноќ биле запалени 10 контејнери

Најголемиот број на контејнери биле запалени на булеварот „Партизански одреди“ во општината Карпош. На улицата „Јане Лукроски“ во општина Гази Баба е запален еден специјален контејнер-ѕвоно наменет за селекција на стакло