Демир Хисар најтранспарентна општина, Ранковце најзатворена, Македонија последна во регионот

Ова се дел од резултатите на тригодишно истражување на Фондацијата „Метаморфозис“ преку Индексот на отвореност, како алатка на проектот ACTION SEE финансиран од Европската Унија