Спортистите за смртта на Мохамед Али

Некаде помеѓу 60’ и 70’ своето име Касиус Клеј го менува во Мохамед Али, прифаќајки го Исламот за своја верска определба. „Касиус Клеј“ е моето ропско име, ќе изјави тогаш Али.