„Мој ДДВ #Моја награда“: Со фискална во рака, до три милиони денари без мака

Наградната игра, што е ставена во функција на борба против сивата економија, започнува денеска и ќе трае до 14 декември во 2020 година. Во неа ќе учествуваат и сметки на кои е изразено 0 денари ДДВ. Наградниот фонд е пола милион евра, а ќе се доделат 3.852 парични награди на дневна и месечна основа и две главни награди