Помага ли никотинот против коронавирусот?

Според една француска студија, пушачите би можеле да бидат подобро заштитени од корона, затоа што никотинот ги блокира местата за прицврстување на вирусот. Друга студија пак го тврди спротивното