Преку „COMMONPASS“ на македонските граѓани им се овозможени дигитални вакцинални записи кои може да се верификуваат и се отпорни на измама

Македонската компанија “Сорсикс“ со права за технолошка и административна поддршка на “CommonPass” за Северна Македонија информира дека апликацијата “CommonPass“, која има за цел да овозможи приказ...