Коалицијата Менуваме бара покачување на висината на посебниот детски додаток и додатокот за попреченост

Коалицијата Менуваме смета дека висината на посебниот детски додаток и додатокот за попреченост треба да се зголеми и за тоа подготвила предлог протоколи. – Протоколите се...