Врховен и апелационите судови да ја преиспитаат казнената политика за кривични дела во сообраќајот, бара Судскиот совет

Дополнително, членови на Судски совет, во својство на координатори на судови, ќе направат увид во неколку предмети од областа на сообраќајот кои се водат во некои...