Лекарската комора со препорака до лицата кои го прележале коронавирусот за физикална рехабилитација

Значителен број од пациентите по прележан Ковид19 имаат потреба од физикална рехабилитација поради намалена физичка кондиција, отежнато дишење, продолжена болка, депресија, вознемиреност и намален  квалитет на...