Исплатените штети за приватно здравствено осигурување 1,5 милиони евра, вложувањата зголемени за 3,8 милиони евра

Во првите шест месеци годинава осигурителните компании кои продаваат полиси за приватно здравствено осигурување ликвидирале т.е. исплатиле 9.144 оштетни побарувања на свои осигуреници. Во првите шест...