Лекарска Комора: Правните прописи треба да се во функција на лекарите и пациентите

Почитувањето на позитивните правни прописи во областа на здравството е столб на функционирањето на здравствениот систем во државата што креира оптимални услови за работа на здравствените...